Portföy Yönetim Süreci

Bu yazıda Portföy Yönetim Süreci üzerinde duracağız. Eğer okumadıysanız serinin ilk yazısı olan “Proje Portföy Yönetimi” yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Alttaki diyagram portföy yönetim sürecinin 5 ana adımını gösterir.

  1. İş hedeflerinin tanımlanması
  2. İstek ve fikirlerin alınması
  3. Tanımlanmış ayırt edici özelliklere göre en iyi projelerin seçilmesi
  4. Portföy fizibilitelerinin doğrulanması ve projelerin başlatılması
  5. Portföyün takibi
Portföy yönetim süreci
Portföy Yönetim Süreci

Yukarıdaki süreç; yatırımın geri dönüşü, risk, verimlilik veya stratejiye uygunluk gibi, projelerin en önemli ayırt edici özelliklerinin belirlenmesini sağlar. Sonrasında ise bu özellikler kullanılarak yüksek etkisi olan projeler seçilir, dağınıklıktan kurtulunur ve öncelikler belirlenebilir. En yüksek sesi çıkanın projesini yapmak yerine, neyin kazanılıp neyin kaybedildiği analizi standart bir şekilde yapılabilir.

Portföy yönetimi 3 konuyu hayata geçirir:

  1. Yürütme ve stratejiyi birbirine bağlar. Seçilen her proje, organizasyon stratejisini yerine getirmekte bir rol oynamak durumundadır. Yararsız projelerin devre dışı kalması gerekir.
  2. Harcanan her kuruştan maksimum faydanın alınmasını sağlayacak portföy oluşturulur. Projeler birlikte düşünüldüğünde en iyi yatırım dönüşü sağlamalıdır. Bu dönüş TL ya da organizasyon için önemli olan herhangi bir birimde olabilir.
  3. Portföy dengesi sağlanır. Portföyün büyük ağırlığının belli bir tarafta, örneğin riskli işler ya da kısa vadeli getiriler gibi, olmasını engeller.

Sonraki bölümler her bir adımı daha detaylı ele almaktadır.

Adım 1: İş Hedefini Tanımlama

İlk iş doğru hedefi belirlemektir.

Doğru projelerin seçilmesinden önce nereye gitmek istendiği bilinmelidir.

Nereye gitmek istersiniz? Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız hangi yöne gideceğinizin de önemi yoktur.

Aynı şekilde portföy yönetimine başlamadan önce organizasyonunuzun stratejik hedeflerini açık bir şekilde ortaya koyabiliyor olmalısınız. Bu gereksinim genelde, insanların portföy yönetimini hayata geçirmekte en zorlandığı kısımdır. Eğer stratejik hedeflerinizi belirleyemiyorsanız, portföy yönetimine başlamadan önce bu sorunu çözmelisiniz.

Örnek olarak, Kaplan & Norton tarafından geliştirilen stratejik perspektifler üzerine kurgulanmış, stratejik planlama üzerine çok popüler bir çerçeve olan “strateji haritası” bulunuyor. Strateji haritaları, inisiyatifleri, bir sebep sonuç hiyerarşisiyle oluşturur ve birbirlerine bağlar. Böylece inisiyatifler birbirlerini destekler. En üst sevideki kalemler genellikle finansal hedeflerdir çünkü kar amaçlı organizasyonlarda hissedarların kar edebileceği şekilde finansal geri dönüş sağlamak en önemli önceliktir. Diğer destekleyen kademeler ise:

Müşteriye değer: Şirket finansal değere dönebilecek hangi değeri müşterisi için yaratabilir?

Süreçler: Hangi süreçler sayesinde müşteri değeri oluşturabilir.

Öğrenme ve Büyüme: Süreçlerin daha verimli hale gelmesi için hangi beceri ve şirket içi eğitimler alınabilir?

Örnek Strateji Haritası
Örnek Strateji Haritası

Sonraki yazılarda portföy yönetiminin detaylarına değineceğiz. Bu arada MIF Yazılım & Danışmanlık PPM hizmetlerini incelemek için tıklayınız.

Herhangi bir konuda danışmak isterseniz arayabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

1 thought on “Portföy Yönetim Süreci

  1. Pingback: Portföy Kriterleri - MIF Software & Consultancy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.